Split Payment / mechanizm podzielonej płatności (MPP) – jak to działa?

Podatki - Zmiany