Kapitał zakładowy w Spółce z o. o.

Spółka z o. o.